Introduktion

Antropolog, foredragsholder og konsulten Tina Wilchen Christensen. Jeg har en kandidatgrad i social antropologi og en ph.d. i social psykologi med speciale i radikalisering, politisk ekstremisme, exitprogrammer og hvordan den enkelte kan løsrive sig fra en ekstrem gruppe.

Jeg formidler den seneste forskning via gå hjem møder, foredrag og workshops. Alle foredrag formidles i et let tilgængeligt sprog og byder på konkrete eksempler på veje til deltagelse i – samt løsrivelse fra ekstreme grupper.

Hvorfor bliver den enkelte deltager i en ekstrem gruppe? Nogle af svarene kan findes ved at stille skarpt på de processer, der medvirker til at unge bevæger sig fra at være perfifære tilskuere til at udvikle en identitet som politisk ekstremister.  Jeg har også undersøgt veje til løsrivelse (exitprocesser) og nogle af de metoder, der støtter unge i at  udvikler en alternativ livsorientering og forlade den ekstreme gruppe.

Jeg har igennem en årrække beskæftigede mig med, hvordan mennesker skaber mening og sammenhænge via social deltagelse og læring og løser på den baggrund også større opgaver i mit konsulentfirma Humanculture – i samarbejde med solide samarbejdspartner.