Humanculture afdækker via kulturanalyser
menneskers fortolkning af egen situation,
motiver, holdninger, og adfærd.

En kulturanalyse giver forståelse af den større
sociale sammenhæng, gældende normer, faste
rutiner og interne logikker - kort sagt den kultur,
der kendetegner en større eller mindre gruppe af
mennesker og relationerne mellem dem.

Vores verden og hverdag er stadig mere kompleks. Det skaber behov for problemafklaring og analyse. 

Resultatet af et samarbejde med Humanculture er legitim viden om ’hvad der forgår’, reducering og forenkling af komplekse sociale samspil, synliggørelse og konkretisering af aktiviteter og problemer.

En kulturanalyse skaber information og dokumentation, der styrker beslutninger, forandringer og reorganisationen i virksomheden, i samarbejdet og i det sociale samspil.

Humanculture er en analysevirksomhed med ekspertise i menneskelig adfærd og sociale samspil solidt funderet i antropologisk teori og metode.

Humanculture formidler også kulturforståelse via gå hjem møder, foredrag og workshops og rådgiver om kulturs betydning for en given sammenhæng eller problematik.

Humanculture betragter hver opgave som unik og resultatet af en kulturanalyse tilpasses hver gang kundens individuelle behov og mål med analysen.

Kontakt Humanculture og udforsk hvordan du kan bruge virksomhedens ekspertise.