Radikalisering, afradikalisering og exit-processer

Radikalisering, ekstremisme, terror og exit fra ekstreme grupper er ting der dagligt debatteres i medierne. Men hvad dækker ordene over? Hvorfor bliver nogle ekstremister, mens andre ikke gør? Hvad skal der til for at forlade en ekstrem gruppe – og hvorfor er det så svært?

Alle foredragene bygger på forskningsprojekter om radikalisering, bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper, bander og rockermiljøerne samt om løsrivelse fra ekstreme miljøer. Foredragene byder på konkrete cases og perspektiver fra den seneste forskning på området og giver konkret viden om årsager til deltagelse og radikalisering samt hvilke metoder, der kan støtte mennesker i at løsrive sig fra ekstreme grupper.

Foredragene er baseret på interviews af tidligere politiske ekstremister og praktikere, der arbejder i felten i ind- og udland.

Foredrag 1: Radikalisering; findes det? Hvad vil det sige? Kan jeg også blive det? Radikalisering, ekstremisme og terrorisme – ordene er blevet en fast bestanddel i vores dagligdag, men hvad dækker de egentlig over? Hvordan bliver man ‘radikaliseret’? Er der tale om bestemte typer mennesker? Er ideologisk overbevisning årsag til deltagelse i en ekstrem gruppe? Eller er det tværtimod deltagelse i den ekstreme gruppe, der gør at mennesker udvikler et ekstremistiske tankesæt? Hvad kendetegner et ekstremistisk verdensbillede og fører ekstreme tanker til ekstreme handlinger?

Via eksempler fra forskningsprojekter stiller foredraget skarpt på disse spørgsmål.

Foredrag 2: Livet forsætter efter deltagelse i en ekstrem gruppe – men hvordan støtter man en ekstremist på vej ud?

Programmer der hjælper tidligere ekstremister, er i de senere år blevet stadig mere populære. Men hvilke type problemer har tidligere ekstremister brug for hjælp til at håndtere for at kunne udvikle en alternativ identitet og skabe et nyt liv? Hvilke metoder bruger exit programmer – og hvordan kan de hjælpe?

Foredraget er baseret på forskning om exit programmer i Europa, Mellemøsten og Asien samt en etnografisk undersøgelse af den svenske organisation EXIT. EXIT er den ældste organisation af sin art og er blandt praktikere og policymakers betragtet som en stor succes. Organisationen blev startet af tidligere ny-nazister og har siden 1998 støttet højreekstremister i at forlade Hvid Magt bevægelsen ved brug af mentorordninger, dialog og aktiviteter.

Foredraget sætter især fokus på (1) metoder og praksis i exit programmer (2) hvorfor det er vigtig at inddrage tidligere ekstremister i exit programmer (3) hvorledes deltagelse i nye miljøer medvirker til at mennesker forandrer deres identitet og selvopfattelse.

Foredrag 3: .Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden – at løsrive sig fra en ekstremistisk gruppe er en kompliceret affære

Mentor-mente relationen og brug af rollemodeller er blevet et anerkendt værktøj i socialt arbejde. Men hvorfor er menneskeligt engagement, empati og en fælles fortid ikke nok til at en vellykket relation etableres i exitprogrammer? Tværtimod synes det at være en forudsætning at tidligere ekstremister genfortolker egen fortid, før deres erfaringer bliver brugbar viden i støtten af andre, der søger at forlade ekstreme grupper.

Foredraget stiller skarpt på hvordan tidligere ekstremister kan bruge deres erfaringer i arbejdet med at hjælpe andre til at forlade ekstreme grupper og ændre adfærd og giver mange eksempler på de metoder, der anvendes i denne form for støtte.

Foredrag 4: Når tidligere ekstremister er positive rollemodeller for andre, der søger at forlade en ekstrem gruppe

Tidligere ekstremister kan efter en løsrivelsesproces kæmpe med et sort/hvid tankesæt, aggression, paranoia og adfærds problemer. Problematikker som synes at kunne afhjælpes via mentorer. En mentor – mente relation støtter den unge i at udvikle nye og anderledes måder at handle på. Hvilket metoder kan bruges? Hvorfor synes tidligere ekstremister, at disse tiltag har hjulpet dem?

Ved brug af interview-materiale af tidligere klienter ved EXIT Sveriges stiller foredraget skarpt på mentor – mente-relationen – set fra især menteens ståsted. Foredraget giver indsigt i de specifikke problematikker mange tidligere ekstremister kæmpede med og hvad det er i den specifikke relation, der hjælper menteen til at kunne identificere sig med mentoren og dermed både forestille sig et anderledes liv og udvikle en ny identitet. Foredraget formidler også, hvorfor et vellykket mentor-mente forhold giver menteen konkrete værktøjer til hans eller hendes videre udvikling.