Konsulentydelser

Træf bedre beslutninger med en kulturanalyse

Større opgaver løses af Humanculture og solide samarbejdspartner. Humanculture er en analysevirksomhed med ekspertise i menneskelig adfærd og sociale samspil solidt funderet i antropologisk teori og metode. Via kulturanalyse afdækkes menneskers fortolkning af egen situation, motiver, holdninger, og adfærd.

En analyse giver forståelse af den større sociale sammenhæng, gældende normer, faste rutiner og interne logikker. Kort sagt den kulturelle viden der kendetegner en gruppe mennesker og relationerne mellem dem.

Resultatet af en kulturanalyse er legitim viden om ‘hvad der forgår’, reducering og forenkling af komplekse sociale samspil, synliggørelse og konkretisering af aktiviteter og problemer.

En kvalitativ undersøgelse skaber indsigter, der styrker beslutninger og forandringer i de sociale samspil. Indsigter der muliggør konkret handling.