Referencer og rapporter

Forskningsprojekter:

Det kongelige Bibliotek – Dansk Folkemindesamling (2009/10)
’Indre Missions Ungdom – et fællesskab baseret på tro’. Med udgangspunkt i unge fra Indre Mission undersøgte projektet de præmisser, forståelser og fortolkninger, der bevidst som ubevidst, ligger til grunds for de unges fællesskab i Indre Mission. Analysen er baseret på to måneders deltagelse i Indre Mission Ungdoms aktiviteter i missionshuset Eben-ezer i Århus kombineret med interviews af 15 unge fra missionshuset. Artiklen ’Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission’ er udkommet i tidsskriftet Kulturstudier, læs artiklen her. Den anden ’Tradition eller tro? Fællesskab blandt unge i Indre Mission’ udkommer i Chaos, et religionssociologisk tidsskrift ved Syddansk Universitet, i 2012.

Dansk Folkeminde Samling (2007)
’Fællesskab blandt unge med tilknytning til Ungdomshusbevægelsen’. Forskningsprojektet belyser unge i den Ungdomshusbevægelse, der opstod efter Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev revet ned – og den kollektive identitet, der er noget helt centralt for enhver social bevægelse. Projektet belyste den særlige ‘Ungdomshus-identitet’ på grundlag af interviews med 16 personer i alderen 16 til 44 år med forskellige tilknytning til Ungdomshusbevægelsen samt deltagelse i demonstrationer og støttefester til fordel for et nyt ungdomshus i foråret 2007. Resultatet er disse videnskabelige artikler:
”Forrest eller bagerst i demo’en, aktivist i Ungdomshusbevægelsen”, Norsk Antropologisk Tidsskrift, vol. 20 nr. 4, s. 236–250, Universitetsforlaget – køb artiklen her.
Kapitel 9 “Den ensrettede mangfoldighed. Identitet og ’fortælling’ i Ungdomshusbevægelsen” i bogenKampen om Ungdomshuset. Studier i et oprør, René Karpantschof og Martin Lindblom (red.), København, Frydenlund & Monsun 2009 – se anmeldelse af bogen her. Køb bogen her.
”Ungdomshuset er jo mere end et hus, det er også en idé”, nr. 106/107 september 2009, Tidsskriftet Nord Nytt.

Projekter udført for kommuner, ministerier og virksomheder:

Arla Foods amba (2010). I samarbejde med Arlas HR afdelingen og to antropologer undersøgte vi de øverste ledernes vej til topposter i virksomheden. Jeg medvirkede i udarbejdelsen af en spørgeskemaundersøgelse, en interviewguide og en engelsksproglig rapport og foretog 15 interviews på dansk eller engelsk.

Silkeborg Kommune (2008/2009). Projektet – ’Best Practice – Den gode praksis, godt arbejdsmiljø en vej til færre sygedage’ var et delprojekt af projektet ’Flyt Fokus’, der arbejde med fokus på sygefravær og trivsel. Projektet belyser, hvorledes et godt arbejdsmiljø skabes ved at undersøge medarbejdernes opfattelse af arbejdsmiljøet og årsager til sygefravær på to plejeinstitutioner og to børneinstitutioner med henholdsvist et højt og lavt sygefravær for hver institutionstype. Undersøgelsen er lavet på baggrund af 26 interviews af i alt 41 medarbejder, hovedsagligt enkelt interviews men også nogle fokusgruppeinterviews. Resultatet er en rapport og populærvidenskabelige artikler til fagblade. Læs rapporten her og artiklen ”Styrk fællesskabet” i Fag og Arbejde – FOA Social og sundhed 05. 2009, her og artiklen ”Usikkerhed giver dårlig trivsel” i Magasinet Arbejdsmiljø 04.2009 her.

Filmby Århus (2007). En evaluering af kurset ”Filmproducer.dk”, et 14 måneders kursus om, arbejdet som filmproducere. Evalueringen var baseret på kvalitative enkelt interviews af 6 kursister og filmproducers i tre filmvirksomheder. Resultatet var en rapport med sammenligning af kursisternes vurdering og de for kurset opstillede mål til Filmby Århus.

Beskæftigelsesministeriet (2006). Udarbejdelsen af rapporten ’Et kritisk blik på kontanthjælpsområdet – med fokus på årsagsforklaringer i socialforvaltningen, syge kontanthjælpsmodtagere, klientkategorier og dialogformer’. Rapporten var en del af kulegravningen kontanthjælpsområdet i 2006 og er udarbejdet på basis af data og observationer fra to feltarbejder i Sønderborg Kommune. Læs rapporten her.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrer og Integration (2005/2006). Projektet ’Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund’ belyser, om kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kender til rådgivningsmuligheder for iværksættere og de muligheder og barriere, de oplever som iværksættere i Danmark. Undersøgelsen er baseret på interviews af 9 iværksætterrådgivere i Danmark og 24 kvindelige iværksættere fra 15 forskellige lande. Læs rapporten her og artiklen ”Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund” i Integration – Unge, netværk og indsatser i udsatte boligområder en samling udvalgte artikler fra Videnscenter for Integration i Randers, her.

Sønderborg Kommune (2005/2006). Projektet ”Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere som er fritaget fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet”. Projektet belyser (u)overensstemmelser mellem syge klienters definition af egen situation og kommunens kategorisering af klienterne i systemet. Målet var at give sagsbehandlerne en bedre forståelse af klienternes reelle situation og hvorledes arbejdsredskaberne i systemet former deres opfattelse af klienten. Undersøgelsen er baseret på fokusgruppe- og enkeltinterviews af 32 klienter og to fokusgruppeinterviews af otte sagsbehandlere. Læs rapporten her.

Sønderborg, Broager, Augustenborg og Sydals Kommune (2005). Artiklen “Personlig Professionalisme – En undersøgelse af mødet mellem sagsbehandler og klient” beskriver undersøgelsen og den viden, som er resultatet af den kvalitative undersøgelse i kommunerne. Læs artiklen her.

Sønderborg, Broager, Augustenborg og Sydals Kommune (2005). Projekt ’Personlig professionalisme’ belyser sagsbehandlernes opfattelse – og brug af egne magt i relationerne mellem sagsbehandler og klient. Analysen er baseret på observation af 23 samtaler mellem de to parter og fire fokusgruppeinterviews af sagsbehandlerne. Resultatet er en rapport til intern brug i kommunen og en lettere tilgængelig folder til brug for medarbejderne. Læs rapporten her.

 

Formidling – foredrag, workshops og guide ture:

Center for Samtidsreligion – Århus Universitet (2010). ‘På udkig efter fællesskabsgivende faktorer – et feltarbejde blandt unge i Indre Mission’. Foredraget fokusere på metode og er baseret på et forskningsprojekt ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek (2009/2010).

RELIGIO – Center for Religionsstudier – Syddansk Universitet. Foredraget ‘Tro eller habitus – En analyse af fællesskab blandt unge i Indre Mission’. Foredraget er baseret på et forskningsprojekt ved Det Kongelige Bibliotek, Dansk Folkemindesamling (2010).

Børnehuset Troldemosen/Konsulentvirksomheden Albatros. ”Interkulturel dialog eller muslimsk sygdomsopfattelse” – workshop og undervisning om kulturforståelse og interkulturel dialog (2010).

Konsulentvirksomheden Albatros. Temaforedrag ’Fra Individ til Fællesskab’. Foredraget giver en forståelse af de mekanismer, der er i gang, når mennesker indgår i fællesskaber af forskellige slag. (2010)

BUPL. Foredrag om det gode arbejdsmiljø (2009).

Silkeborg Kommune. Formidling af rapporten ’Best Practice – Den gode praksis, godt arbejdsmiljø en vej til færre sygedage’ for ledere, medarbejdere og politiker. (2009)

Erhvervscenter for etablering, vækst og udvikling (EVU). Foredrag”Ethnic women entrepreneurs” på konferencen”Ethnic Entrepreneurship: Breaking the Barriers” (2006).

Ålborg Universitet (AMID), Vejle erhvervsråd og Videnscentret for Integration i Randers. Foredraget ”Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund” (2006).

Oplysning om den 3. Verden (O3V). Gæsteunderviser om forskellige temaer knyttet til både Mellemøsten og Nordafrika. (2006/2010)

Seminar.dk. Oplægsholder og workshopleder på et seminar for sagsbehandlere omkring den personlige professionalisme og sagsbehandleres forvaltning af egen magt og hvorledes den kan bruges positivt (2007).

Sønderborg og Sydals Kommuner. Flere workshops om ’Personlig Professionalisme’, undervisning i observationsteknikker for sagsbehandlere (2006).

Grønlands Rejsebureau. Sommerguide for danske og franske gæster i Ilulissat.(2005)

Rådgivning og konsulentbistand:

VINK, Københavns Kommune, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen (2009/2010).

KONSEKVENS. Rådgivning om fremgangsmåden til en interviewbaseret undersøgelse af nutidige og fremtidige bruger af HF & VUC Randers til brug i en ny markedsføringsstrategi (2009).

Danmarks Radio. Konsulentbistand til – og deltagelse i DR’s program ”Nydansker og Iværksætter” om kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund (2006).

Solojobdesign (2005)

Over-tone. Interview af it-medarbejder ved fem store danske virksomheder. Interviewene blev brugt i udarbejdelsen af et logo og en designlinje for et nyt it-firma, der ønskede at komme ind på markedet (2006).

Andre artikler:

”Barrierer for at opnå autorisation som udlænding” i fagbladet Sygeplejersken blad nr.24/2006. Køb artiklen her.

”Krænkelser af menneskerettighederne – 2002” er udarbejdet for Amnesty International. Læs artiklen her